POLÍTICA DE PRIVADESA

Responsable de les dades personals 

Núria Gavaldà, amb NIF 46124313K i adreça de contacte plaça Major 2 de 25717 Tuixent i correu electrònic de contacte info@essenciesdetuixent.com, d’ara endavant Essencies de Tuixent.

Dades sol·licitades al lloc web i finalitat del tractament

 • Nom, cognoms i correu electrònic als formularis de contacte: per a qualsevol contacte directe amb Essències de Tuixent, com ara plantejar dubtes, fer comentaris o suggeriments, sol·licitar un servei o producte o demanar qualsevol altra informació. No subministrar les dades personals mínimes necessàries comporta la impossibilitat que Essències de Tuixent respongui a la petició.
 • Nom i correu electrònic: per a poder fer comentaris al bloc del lloc web.
 • Nom, cognoms, adreça, telèfon, correu electrònic, número d’identificació fiscal: aquesta informació se sol·licita en el moment del pagament del producte o servei per tal de processar les dades relacionades amb el client.
 • Nom, telèfon i correu electrònic per a butlletí o newsletter: amb el consentiment exprés i voluntari del titular de les dades, al lloc web se sol·licita la informació mínima necessària per a enviar un butlletí comercial automatitzat, havent informat de les qüestions de publicitat, promocions i altres informacions dels serveis i/o productes que ofereix Essències de Tuixent.
 • Correu electrònic: se sol·licita el correu electrònic per a poder accedir a l’àrea de client, d’acord amb les dades subministrades en el moment de crear el compte.

Si l’usuari té menys de 16 anys, ha de tenir l’autorització dels pares o tutors legals per a lliurar les dades personals. Essències de Tuixent no té manera de comprovar efectivament l’edat dels usuaris, per la qual cosa queda eximida de qualsevol responsabilitat si l’usuari no compleix aquests termes.

Essències de Tuixent vetlla perquè l’ús que es dóna al lloc web, als continguts i al tractament de les dades personals de l’usuari es facin de la manera més correcta possible. Per això, i per donar compliment a les directrius de les lleis que regulen la matèria, l’usuari sempre pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, portabilitat, oblit o oposició escrivint a info@essenciesdetuixent.com.

Essències de Tuixent no comparteix amb tercers les dades facilitades. En cas que calgui fer-ho per a complir els serveis contractats per part d’un participant, enviar el butlletí, complir les exigències legals o administrar el lloc web, posa a disposició els acords de confidencialitat corresponents entre les parts.

Els enllaços a tercers que, si s’escau, figurin en el lloc web tenen polítiques de privadesa alienes a Essències de Tuixent. És responsabilitat de l’usuari accedir a aquests llocs, conèixer-ne les polítiques de privadesa i decidir si les accepta o no.

Formularis

El lloc web disposa de 4 tipus de formularis:

 • De contacte. L’usuari, el client o el participant hi pot trobar formularis que faciliten la comunicació amb Essències de Tuixent, com ara plantejar dubtes, fer comentaris, sol·licitar un pressupost, reservar algun dels serveis que s’ofereixen en el lloc web o exigir-ne algun dret. No subministrar les dades personals mínimes necessàries comporta la impossibilitat que Essències de Tuixent respongui a la petició. Aquest tractament es considera legítim per tal com forma part d’una diligència precontractual. El servidor del lloc web i del correu electrònic d’Essències de Tuixent són els encarregats del tractament.
 • De publicitat. Se sol·licita als usuaris, compradors o participants el seu consentiment exprés i voluntari per a lliurar a Essències de Tuixent les dades mínimes necessàries per a enviar publicitat i informació comercial relacionada amb els serveis i/o productes que ofereix i afegir-les a un fitxer automatitzat de màrqueting per correu electrònic gestionat per l’encarregat del tractament que s’indica més endavant. El tractament de les dades personals que figuren en aquesta secció s’ha fet amb el consentiment del titular de les dades.
 • Per als comentaris del bloc. Per tal d’evitar els correus brossa i els missatges inadequats, com també per a fer un seguiment adequat dels comentaris, se sol·licita a l’usuari el nom, el correu electrònic i el lloc web que l’identifiquin en els comentaris que faci a les entrades del bloc. Aquestes dades són visibles per a altres usuaris del lloc web. Si l’usuari no vol que les dades siguin visibles per a altres persones, s’ha de posar en contacte amb Essències de Tuixent a info@essenciesdetuixent.com. El servidor del lloc web és l’encarregat del tractament, que es fa amb el consentiment del titular de les dades.
 • Per a processar les sol·licituds de productes o serveis. Essències de Tuixent sol·licita les dades als usuaris, clients o participants perquè pugui processar els serveis o els productes que han sol·licitat i en faci un tractament legítim en virtut de la relació contractual amb el client o participant. Les dades són desades al servidor del lloc web.

Encarregats del tractament

Essències de Tuixent pot necessitar el suport de tercers per a oferir adequadament els seus productes i serveis, sempre que hi hagi convingut els acords de confidencialitat deguts i n’hagi verificat el compliment de les normatives sobre protecció de dades personals.

Les dades subministrades a aquests tercers no poden ser utilitzades per a finalitats diferents de les que ha autoritzat el titular de les dades.

Per donar compliment als principis d’informació i transparència, es fa saber que aquests tercers són:

 • Píxel de Facebook: eina d’anàlisi per a publicitat que es fa servir per a conèixer les accions dels titulars de les dades en aquest lloc web. Aquest servei és proporcionat per Facebook, Inc., situada a 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025, Estats Units d’Amèrica. En cas d’estar fora dels Estats Units d’Amèrica o del Canadà, l’entitat de control de dades responsable de la informació és Facebook Ireland Ltd., situada a 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublín 2, Irlanda. Disposa de la certificació del marc de l’escut de la privadesa de la Unió Europea i els EUA i del marc de l’escut de la privadesa de Suïssa i els EUA, d’acord amb el que figura a https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active. A https://www.facebook.com/privacy/explanation es pot consultar més informació sobre la política de privadesa.
 • Google Analytics: servei d’anàlisi web que permet consultar les estadístiques de l’ús del lloc web. Aquest servei és a càrrec de l’empresa Google LLC, situada a Mountain View, Califòrnia, Estats Units, i disposa de la subscripció de l’escut de la privadesa entre la UE i els EUA, consultable a https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active. Si voleu obtenir més informació sobre la vostra política de privadesa podeu consultar: https://policies.google.com/privacy

En casos puntals, Essències de Tuixent pot fer servir aplicacions o eines que no han estat incloses en aquesta enumeració si això comporta una millora en determinades tasques. En aquest cas, Essències de Tuixent es compromet a notificar-ho als seus usuaris, clients o participants, segons escaigui.

Polítiques relacionades amb el butlletí o newsletter

Aquestes polítiques s’entenen com a part complementària dels termes i les condicions que s’exposen en el lloc web, i totes dues són igualment aplicables en el moment d’una eventual controvèrsia. La política de privadesa i de propietat intel·lectual aplicada és la mateixa que la que s’exposa en els termes i condicions del lloc web.

S’entén com a butlletí o newsletter el butlletí digital que Essències de Tuixent publica d’una manera periòdica i que fa arribar als seus subscriptors mitjançant un proveïdor de serveis de correu electrònic extern, al qual l’usuari s’ha subscrit voluntàriament.

Atès que Essències de Tuixent no té l’obligació d’enviar en períodes de temps definits els butlletins, és totalment lliure de fer-ho quan ho consideri convenient. L’usuari pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició seguint les instruccions que figuren en el peu de pàgina del butlletí.

L’usuari no en pot compartir contingut amb tercers, ja que això violaria els drets d’autor d’Essències de Tuxient. L’únic canal de distribució és el que administra o autoritza Essencies de Tuixent.

Essències de Tuixent no es fa responsable dels continguts que, si s’escau, siguin exposats per part de tercers exposat en el butlletí. Qualsevol controvèrsia que sorgeixi s’ha de tractar directament amb la persona o empresa de la qual es fa esment.

Tot el material que s’exposa al butlletí està protegit per drets d’autor a favor d’Essències de Tuixent. En cas que pertanyi a un tercer, s’entén que Essències de Tuixent té l’autorització deguda per a fer-lo servir d’acord amb el que ha convingut amb l’autor.

Durada del tractament

Les dades personals que es facilitin en per a la compra i la facturació de productes o serveis es custodien durant el temps legalment aplicable.

En el cas de les dades personals facilitades per als butlletins comercials electrònics i els comentaris en el bloc, el temps de custòdia de les dades és el temps durant el qual el titular de les dades vol formar part de la llista de subscripció, de la qual pot decidir donar-se de baixa automàticament seguint les indicacions que figuren en cada butlletí, o bé escrivint a info@essenciesdetuixent.com.